Жүгүртүү мөөнөтү 3 жана 6 ай болгон МКВлардын 2019-жылдын 13-августунда кошумча жайгаштыруунун жыйынтыгы боюнча алардын көлөмү тиешелүүлүгүнө жараша 120,00 млн.сомду жана 150,00 млн. сомду түзгөн.