2019-жылдын 15-августунда жүгүртүү мөөнөтү 3 жана 6 ай болгон МКВларды жайгаштыруу боюнча аукциондор өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын көлөмү  

(миң сом) 

Эмиссиянын күнү 

Төлөө мөөнөтү 

GD013191118 

150 000,00 

19.08.2019 

18.11.2019 

GD026200217 

50 000,00 

19.08.2019 

17.02.2020