2019-жылдын 19-августунда Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жүгүртүү мөөнөтү 3 ай жана 6 ай болгон МКВларды кошумча жайгаштырууну ишке ашырат. 

 

Кошумча жайгаштыруу параметрлери: 

 

Чыгаруу № 

GD013191118 

GD026200217 

Чыгаруунун көлөмү  

(млн. сом) 

150,00 

150,00 

Кирешелүүлүк (%) 

5,00 

5,24 

Баасы (сом) 

98,75 

97,42 

Чыгаруу күнү 

19.08.2019 

19.08.2019 

Төлөө күнү 

18.11.2019 

17.02.2020