2019-жылдын 22-августунда жүгүртүү мөөнөтү 3, 6 жана 12 ай болгон МКВларды жайгаштыруу боюнча аукциондор өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын көлөмү  

(миң сом) 

Эмиссиянын күнү 

Төлөө мөөнөтү 

GD013191125 

150 000,00 

26.08.2019 

25.11.2019 

GD026200224 

100 000,00 

26.08.2019 

24.02.2020 

GD052200824 

50 000,00 

26.08.2019 

24.08.2020