2019-жылдын 22-августунда өткөрүлгөн кредиттик аукциондун жыйынтыгы боюнча орточо алынган кирешелүүлүк 4,25%, жайгаштыруунун көлөмү 70,00 млн. сомду түзгөн.