2019-жылдын 26-августунда Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жүгүртүү мөөнөтү 3 ай жана 12 ай болгон МКВларды кошумча жайгаштырууну ишке ашырат. 

 

Кошумча жайгаштыруу параметрлери: 

 

№ выпуска 

GD013191125 

GD052200824 

Объем выпуска, млн. сом 

150,00 

150,00 

Доходность (%) 

5,22 

5,33 

Цена (сом) 

98,70 

94,89 

Дата выпуска 

26.08.2019 

26.08.2019 

Дата погашения 

25.11.2019 

24.08.2020