2019-жылдын 26-августунда жүгүртүү мөөнөтү 3 ай болгон МКВлардын кошумча жайгаштыруунун көлөмү 10,00 млн.сомду түзгөн. Жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВлардын кошумча жайгаштыруусу, билдирмелердин жоктугунан өткөрүлбөгөн катары таанылган.