Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги тарабынан 2019-жылдын август айында мамлекеттик казына векселдеринин (МКВ) чыгаруу көлөмдөрүнө толуктоолор киргизилди. 

Мында, бул чыгарылыштын параметрлерине ылайык, МКВларды жайгаштыруу жума күнү - 2019-жылдын 30-августунда өткөрүлө тургандыгына көңүлүңүздөрдү бурабыз 

 

 

МКВ (млн. сом) 

Аукцион 

өтө турган 

күнү 

Чыгаруу 

күнү 

Каттоо номери 

 

Жүгүртүү мөөнөтү 

 

МКВнын чыгаруу көлөмү 

29.08.2019 

30.08.2019 

GD013191129 

3 ай 

100,00 

GD026200228 

6 ай 

100,00