Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги тарабынан 2019-жылдын сентябрь айында мамлекеттик казына векселдеринин (МКВ) жана мамлекеттик казына облигацияларынын (МКО) алдын ала чыгаруу көлөмүн жарыялагандыгы тууралуу Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы билдирет.  

 

 

МКВ (млн. сом) 

Аукцион 

өтө турган 

күнү 

Чыгаруу 

күнү 

Каттоо номери 

 

Жүгүртүү мөөнөтү 

 

МКВнын чыгаруу көлөмү 

05.09.2019 

09.09.2019 

GD013191208 

3 мес. 

150,00  

GD026200307 

6 мес. 

100,00 

GD052200907 

12 мес. 

50,00 

12.09.2019 

16.09.2019 

GD013191215 

3 мес. 

150,00  

GD026200314 

6 мес. 

100,00 

GD052200914 

12 мес. 

50,00 

19.09.2019 

23.09.2019 

GD013191222 

3 мес. 

150,00 

GD026200321 

6 мес. 

100,00 

26.09.2019 

30.09.2019 

GD013191229 

3 мес. 

150,00 

GD026200328 

6 мес. 

100,00 

Жыйынтыгы: 

1 100,00 

 

 

 

МКО (млн. сом) 

Аукцион 

өтө турган 

күнү 

Чыгаруу 

күнү 

Каттоо номери 

Пайыздык чен 

 

Жүгүртүү мөөнөтү 

 

МКОнун чыгаруу көлөмү 

06.09.2019 

09.09.2019 

GBA07260909 

7% 

7 лет 

200,00 

13.09.2019 

16.09.2019 

GBA03220916 

5% 

3 года 

100,00 

20.09.2019 

23.09.2019 

GBA07260923 

7% 

7 лет 

200,00 

27.09.2019 

30.09.2019 

GBA03220930 

5% 

3 года 

50,00 

Жыйынтыгы: 

550,00