2019 жылдын 30-августунда өткөрүлгөн жүгүртүү мөөнөтү 3 ай болгон МКВ кошумча жайгаштыруунун жыйынтыгы боюнча, катышуучулардын жетишсиздигинен өткөрүлбөгөн катары таанылган.