2019-жылдын 03-сентябрында жүгүртүү мөөнөтү 7, 28 жана 91 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын 

№ 

Эмиссиянын  

көлөмү 

(миң. сом) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө 

 мөөнөтү 

BD001190911 

1 500 000,0 

04.09.2019 

11.09.2019 

BD004191002 

500 000,0 

04.09.2019 

02.10.2019 

BD013191204 

50 000,0 

04.09.2019 

04.12.2019