2019-жылдын 5-сентябрында жүгүртүү мөөнөтү 3, 6 жана 12 ай болгон МКВларды жайгаштыруу боюнча аукциондор өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын көлөмү  

(миң сом) 

Эмиссиянын күнү 

Төлөө мөөнөтү 

GD013191209 

150 000,00 

09.09.2019 

09.12.2019 

GD026200309 

100 000,00 

09.09.2019 

09.03.2020 

GD052200907 

50 000,00 

09.09.2019 

07.09.2020