2019-жылдын 6-сентябрында жүгүртүү мөөнөтү 7 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын 

көлөмү 

(миң сом) 

Жылдык купон пайызы 

Эмиссиянын 

датасы 

Төлөө мөөнөтү 

Купондук төлөмдөр 

GBA07260909 

200 000,00 

7,00% 

09.09.2019 

09.09.2026 

09.03.2020 

09.09.2020 

09.03.2021 

09.09.2021 

09.03.2022 

09.09.2022 

09.03.2023 

09.09.2023 

09.03.2024 

09.09.2024 

09.03.2025 

09.09.2025 

09.03.2026 

09.09.2026