2019-жылдын 9-сентябрында Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жүгүртүү мөөнөтү 3 ай болгон МКВларды кошумча жайгаштырууну ишке ашырат. 

 

Кошумча жайгаштыруу параметрлери: 

 

№ выпуска 

GD013191209 

Объем выпуска, млн. сом 

200,00 

Доходность (%) 

5,25 

Цена (сом) 

98,69 

Дата выпуска 

09.09.2019 

Дата погашения 

09.12.2019