2019-жылдын 9-сентябрында Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 7 жыл болгон МКОлорду кошумча жайгаштырууну ишке ашырат. 

 

Кошумча жайгаштыруу параметрлери: 

 

Эмиссиянын № 

GBA07260909 

Эмиссиянын көлөмү

млн. сом 

250,00 

Кирешелүүлүк (%) 

11,70 

Баасы (сом) 

77,95 

Чыгаруу күнү 

09.09.2019 

Төлөө күнү 

09.09.2026