Жүгүртүү мөөнөтү 3 ай болгон МКВлардын 2019-жылдын 9-сентябрында кошумча жайгаштыруунун жыйынтыгы боюнча алардын көлөмү 172,97 млн.сомду түзгөн.