2019-жылдын 12-сентябрында жүгүртүү мөөнөтү 3, 6 жана 12 ай болгон МКВларды жайгаштыруу боюнча аукциондор өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын көлөмү  

(миң сом) 

Эмиссиянын күнү 

Төлөө мөөнөтү 

GD013191216 

150 000,00 

16.09.2019 

16.12.2019 

GD026200316 

100 000,00 

16.09.2019 

16.03.2020 

GD052200914 

50 000,00 

16.09.2019 

14.09.2020