2019-жылдын 13-сентябрында жүгүртүү мөөнөтү 3 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча  

аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын 

көлөмү 

(миң сом) 

Жылдык купон пайызы 

Эмиссиянын 

датасы 

Төлөө мөөнөтү 

Купондук төлөмдөр 

GBA03220916 

100 000,00 

5,00% 

16.09.2019 

16.09.2022 

16.03.2020 

16.09.2020 

16.03.2021 

16.09.2021 

16.03.2022 

16.09.2022