2019-жылдын 16-сентябрында Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жүгүртүү мөөнөтү 3 жана 12 ай болгон МКВларды кошумча жайгаштырууну ишке ашырат. 

 

Кошумча жайгаштыруу параметрлери: 

 

Чыгаруу № 

GD013191216 

GD052200914 

Чыгаруунун көлөмү  

(млн. сом) 

50,00 

50,00 

Кирешелүүлүк (%) 

5,20 

5,30 

Баасы (сом) 

98,70 

94,91 

Чыгаруу күнү 

16.09.2019 

16.09.2019 

Төлөө күнү 

16.12.2019 

14.09.2020