2019-жылдын 16-сентябрында Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 3 жыл болгон МКОлорду кошумча жайгаштырууну ишке ашырат. 

 

Кошумча жайгаштыруу параметрлери: 

 

Эмиссиянын № 

GBA03220916 

Эмиссиянын көлөмү

млн. сом 

150,00 

Кирешелүүлүк (%) 

9,01 

Баасы (сом) 

89,66 

Чыгаруу күнү 

16.09.2019 

Төлөө күнү 

16.09.2022