2019 жылдын 16-сентябрында жүгүртүү мөөнөтү 3 ай, 12 ай МКВ жана 3-жылдык МКОнун кошумча жайгаштыруунун жыйынтыгы боюнча, суроо талаптын жоктугунан өткөрүлбөгөн катары таанылган.