2019-жылдын 19-сентябрында жүгүртүү мөөнөтү 3 жана 6 ай болгон МКВларды жайгаштыруу боюнча аукциондор өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын көлөмү  

(миң сом) 

Эмиссиянын күнү 

Төлөө мөөнөтү 

GD013191223 

150 000,00 

23.09.2019 

23.12.2019 

GD026200323 

100 000,00 

23.09.2019 

23.03.2020