2019-жылдын 20-сентябрында жүгүртүү мөөнөтү 7 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын 

көлөмү 

(миң сом) 

Жылдык купон пайызы 

Эмиссиянын 

датасы 

Төлөө мөөнөтү 

Купондук төлөмдөр 

GBA07260923 

200 000,00 

7,00%  

23.09.2019 

23.09.2026 

23.03.2020 

23.09.2020 

23.03.2021 

23.09.2021 

23.03.2022 

23.09.2022 

23.03.2023 

23.09.2023 

23.03.2024 

23.09.2024 

23.03.2025 

23.09.2025 

23.03.2026 

23.09.2026