2019-жылдын 10-октябрында жүгүртүү мөөнөтү 3, 6 жана 12 ай болгон МКВларды жайгаштыруу боюнча аукциондор өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын көлөмү  

(миң сом) 

Эмиссиянын күнү 

Төлөө мөөнөтү 

GD013200113 

100 000,00 

14.10.2019 

13.01.2020 

GD026200413 

100 000,00 

14.10.2019 

13.04.2020 

GD052201012 

100 000,00 

14.10.2019 

12.10.2020