Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги тарабынан 2019-жылдын ноябрь айында мамлекеттик казына векселдеринин (МКВ) жана мамлекеттик казына облигацияларынын (МКО) чыгаруу көлөмдөрүнө өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу жарыялаганын Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы маалымдайт. 

 

 

 

МКВ (млн. сом) 

Аукцион 

өтө турган 

күнү 

Чыгаруу 

күнү 

Каттоо номери 

 

Жүгүртүү мөөнөтү 

 

МКВнын чыгаруу көлөмү 

05.11.2019 

11.11.2019 

GD013200210 

3 ай 

50,0 

GD026200511 

6 ай 

50,0 

GD052201109 

12 ай 

50,0 

14.11.2019 

18.11.2019 

GD013200217 

3 ай 

100,00  

GD026200518 

6 ай 

100,00 

GD052201116 

12 ай 

50,00 

21.11.2019 

25.11.2019 

GD013200224 

3 ай 

100,00  

GD026200525 

6 ай 

100,00 

GD052201123 

12 ай 

50,00 

Жыйынтыгы: 

650,00 

 

 

 

МКО (млн. сом) 

Аукцион 

өтө турган 

күнү 

Чыгаруу 

күнү 

Каттоо номери 

Пайыздык чен 

 

Жүгүртүү мөөнөтү 

 

МКОнун чыгаруу көлөмү 

06.11.2019 

11.11.2019 

GBA07261111 

7% 

7 жыл 

200,00 

15.11.2019 

18.11.2019 

GBA03221118 

5% 

3 жыл 

50,00 

22.11.2019 

25.11.2019 

GBA07261125 

7% 

7 жыл 

200,00 

Жыйынтыгы: 

450,00