2019-жылдын 5-ноябрында жүгүртүү мөөнөтү 3, 6 жана 12 ай болгон МКВларды жайгаштыруу боюнча аукциондор өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын көлөмү  

(миң сом) 

Эмиссиянын күнү 

Төлөө мөөнөтү 

GD013200210 

50 000,00 

11.11.2019 

10.02.2020 

GD026200511 

50 000,00 

11.11.2019 

11.05.2020 

GD052201109 

50 000,00 

11.11.2019 

09.11.2020