2019-жылдын 5-ноябрында жүгүртүү мөөнөтү 7, 28 жана 91 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын 

№ 

Эмиссиянын  

көлөмү 

(миң. сом) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө 

 мөөнөтү 

BD001191113 

2 500 000,0 

06.11.2019 

13.11.2019 

BD004191204 

1 400 000,0 

06.11.2019 

04.12.2019 

BD013200205 

50 000,0 

06.11.2019 

05.02.2020