2019-жылдын 11-ноябрында Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жүгүртүү мөөнөтү 3 жана 6 ай болгон МКВларды кошумча жайгаштырууну ишке ашырат. 

 

Кошумча жайгаштыруу параметрлери: 

 

Эмиссиянын № 

GD013200210 

GD026200511 

Кошумча жайгаштыруунун  

көлөмү (млн. сом) 

100,00 

100,00 

Кирешелүүлүк (%) 

5,20 

6,09 

Баасы (сом) 

98,70 

97,01 

Чыгаруу күнү 

11.11.2019 

11.11.2019 

Төлөө күнү 

10.02.2020 

11.05.2020