Жүгүртүү мөөнөтү 3 жана 6 ай болгон МКВлардын 2019-жылдын 11-ноябрындагы кошумча жайгаштыруунун жыйынтыгы боюнча көлөмү, тиешелүүлүгүнө жараша 56,63 млн сом жана 50,00 млн сомду түзгөн.