2019-жылдын 12-ноябрында жүгүртүү мөөнөтү 7, 28 жана 91 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын 

№ 

Эмиссиянын  

көлөмү 

(миң. сом) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө 

 мөөнөтү 

BD001191120 

2 500 000,0 

13.11.2019 

20.11.2019 

BD004191211 

650 000,0 

13.11.2019 

11.12.2019 

BD013200212 

50 000,0 

13.11.2019 

12.02.2020