2019-жылдын 14-ноябрында жүгүртүү мөөнөтү 3, 6 жана 12 ай болгон МКВларды жайгаштыруу боюнча аукциондор өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын көлөмү  

(миң сом) 

Эмиссиянын күнү 

Төлөө мөөнөтү 

GD013200217 

100 000,00 

18.11.2019 

17.02.2020 

GD026200518 

100 000,00 

18.11.2019 

18.05.2020 

GD052201116 

50 000,00 

18.11.2019 

16.11.2020