2019-жылдын 15-ноябрында жүгүртүү мөөнөтү 3 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча  

аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын 

көлөмү 

(миң сом) 

Жылдык купон пайызы 

Эмиссиянын 

датасы 

Төлөө мөөнөтү 

Купондук төлөмдөр 

GBA03221118 

50 000,00 

5,00% 

18.11.2019 

18.11.2022 

18.05.2020 

18.11.2020 

18.05.2021 

18.11.2021 

18.05.2022 

18.11.2022