2019-жылдын 18-ноябрында жүгүртүү мөөнөтү 3 ай болгон МКВлардын кошумча жайгаштыруунун көлөмү 50,00 млн.сомду түзгөн. Жүгүртүү мөөнөтү 6 ай болгон МКВлардын кошумча жайгаштыруусу, билдирмелердин жоктугунан өткөрүлбөгөн катары таанылган.