2019-жылдын 19-ноябрында жүгүртүү мөөнөтү 7 жана 28 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын 

№ 

Эмиссиянын  

көлөмү 

(миң. сом) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө 

 мөөнөтү 

BD001191127 

2 500 000,0 

20.11.2019 

27.11.2019 

BD004191218 

800 000,0 

20.11.2019 

18.12.2019