2019-жылдын 21-ноябрында жүгүртүү мөөнөтү 3, 6 жана 12 ай болгон МКВларды жайгаштыруу боюнча аукциондор өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын көлөмү  

(миң сом) 

Эмиссиянын күнү 

Төлөө мөөнөтү 

GD013200224 

100 000,00 

25.11.2019 

24.02.2020 

GD026200525 

100 000,00 

25.11.2019 

25.05.2020 

GD052201123 

50 000,00 

25.11.2019 

23.11.2020