2019-жылдын 22-ноябрында жүгүртүү мөөнөтү 7 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын 

көлөмү 

(миң сом) 

Жылдык купон пайызы 

Эмиссиянын 

датасы 

Төлөө мөөнөтү 

Купондук төлөмдөр 

GBA07261125 

200 000,00 

7,00%  

25.11.2019 

25.11.2026 

25.05.2020 

25.11.2020 

25.05.2021 

25.11.2021 

25.05.2022 

25.11.2022 

25.05.2023 

25.11.2023 

25.05.2024 

25.11.2024 

25.05.2025 

25.11.2025 

25.05.2026 

25.11.2026