2019-жылдын 25-ноябрында жүгүртүү мөөнөтү 3 жана 6 ай МКВ боюнча кошумча жайгаштыруу, суроо талаптын жоктугунан өткөрүлбөгөн катары таанылган.