Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги тарабынан 2019-жылдын декабрь айында мамлекеттик казына векселдеринин (МКВ) жана мамлекеттик казына облигацияларынын (МКО) алдын ала чыгаруу көлөмүн жарыялагандыгы тууралуу Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы билдирет.  

 

 

МКВ (млн. сом) 

Аукцион 

өтө турган 

күнү 

 

Чыгаруу 

күнү 

Каттоо номери 

 

Жүгүртүү мөөнөтү 

 

МКВнын чыгаруу көлөмү 

 

05.12.2019 

 

09.12.2019 

GD013200309 

3 ай 

100,00  

 

 

GD026200608 

6 ай 

100,00 

 

12.12.2019 

 

16.12.2019 

GD013200316 

3 ай 

100,00  

 

 

GD026200615 

6 ай 

100,00 

 

19.12.2019 

 

23.12.2019 

GD013200323 

3 ай 

50,00  

 

 

GD026200622 

6 ай 

50,00 

Жыйынтыгы: 

500,00 

 

МКО (млн. сом) 

Аукцион 

өтө турган 

күнү 

 

Чыгаруу 

күнү 

Каттоо номери 

Пайыздык чен 

 

Жүгүртүү мөөнөтү 

 

МКОнун чыгаруу көлөмү 

06.12.2019 

09.12.2019 

GBA07261209 

7% 

7 жыл 

200,00 

13.12.2019 

16.12.2019 

GBA05241216 

5% 

5 жыл 

300,00 

27.12.2019 

30.12.2019 

GBA07261230 

7% 

7 жыл 

800,00 

Жыйынтыгы: 

1 300,00