2019-жылдын 03-декабрында жүгүртүү мөөнөтү 7, 14 жана 28 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын 

№ 

Эмиссиянын  

көлөмү 

(миң. сом) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө 

 мөөнөтү 

BD001191211 

3 000 000,0 

04.12.2019 

11.12.2019 

BD002191218 

500 000,0 

04.12.2019 

18.12.2019 

BD004200101 

500 000,0 

04.12.2019 

01.01.2020