2019-жылдын 5-декабрында жүгүртүү мөөнөтү 3 жана 6 ай болгон МКВларды жайгаштыруу боюнча аукциондор өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын көлөмү  

(миң сом) 

Эмиссиянын күнү 

Төлөө мөөнөтү 

GD013200309 

100 000,00 

09.12.2019 

09.03.2020 

GD026200608 

100 000,00 

09.12.2019 

08.06.2020