2019-жылдын 6-декабрында жүгүртүү мөөнөтү 7 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын 

көлөмү 

(миң сом) 

Жылдык купон пайызы 

Эмиссиянын 

датасы 

Төлөө мөөнөтү 

Купондук төлөмдөр 

GBA07261209 

200 000,00 

7,00%  

09.12.2019 

09.12.2026 

09.06.2020 

09.12.2020 

09.06.2021 

09.12.2021 

09.06.2022 

09.12.2022 

09.06.2023 

09.12.2023 

09.06.2024 

09.12.2024 

09.06.2025 

09.12.2025 

09.06.2026 

09.12.2026