2019-жылдын 9-декабрында Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 7 жыл болгон МКОлорду кошумча жайгаштырууну ишке ашырат. 

 

Кошумча жайгаштыруу параметрлери: 

 

Эмиссиянын № 

GBA07261209 

Эмиссиянын көлөмү

млн. сом 

700,00 

Кирешелүүлүк (%) 

11,78 

Баасы (сом) 

77,63 

Чыгаруу күнү 

09.12.2019 

Төлөө күнү 

09.12.2026