2019-жылдын 9-декабрында Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жүгүртүү мөөнөтү 3 жана 6 ай болгон МКВларды кошумча жайгаштырууну ишке ашырат. 

 

Кошумча жайгаштыруу параметрлери: 

 

Эмиссиянын № 

GD013200309 

GD026200608 

Кошумча жайгаштыруунун  

көлөмү (млн. сом) 

150,00 

150,00 

Кирешелүүлүк (%) 

5,16 

6,06 

Баасы (сом) 

98,71 

97,03 

Чыгаруу күнү 

09.12.2019 

09.12.2019 

Төлөө күнү 

09.03.2020 

08.06.2020