Жүгүртүү мөөнөтү 7-жыл болгон МКОлордун 2019-жылдын 9-декабрында кошумча жайгаштыруунун жыйынтыгы боюнча алардын көлөмү 664,43 млн. сомду түзгөн.