2019-жылдын 9-декабрында жүгүртүү мөөнөтү 3 жана 6 ай болгон МКВлардын кошумча жайгаштыруунун көлөмү ар бири 50,00 млн.сомдон түзгөн.