2019-жылдын 10-декабрында жүгүртүү мөөнөтү 7, 14 жана 28 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын 

№ 

Эмиссиянын  

көлөмү 

(миң. сом) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө 

 мөөнөтү 

BD001191218 

3 000 000,0 

11.12.2019 

18.12.2019 

BD002191225 

500 000,0 

11.12.2019 

25.12.2019 

BD004200108 

700 000,0 

11.12.2019 

08.01.2020