2019-жылдын 13-декабрында жүгүртүү мөөнөтү 7 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын 

көлөмү 

(миң сом) 

Жылдык купон пайызы 

Эмиссиянын 

датасы 

Төлөө мөөнөтү 

Купондук төлөмдөр 

GBA07261216 

500 000,00 

7,00%  

16.12.2019 

16.12.2026 

16.06.2020 

16.12.2020 

16.06.2021 

16.12.2021 

16.06.2022 

16.12.2022 

16.06.2023 

16.12.2023 

16.06.2024 

16.12.2024 

16.06.2025 

16.12.2025 

16.06.2026 

16.12.2026