2019-жылдын 16-декабрында Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 7 жыл болгон МКОлорду кошумча жайгаштырууну ишке ашырат. 

 

Кошумча жайгаштыруу параметрлери: 

Эмиссиянын № 

GBA07261216 

Эмиссиянын көлөмү

млн. сом 

730,00 

Кирешелүүлүк (%) 

11,77 

Баасы (сом) 

77,67 

Чыгаруу күнү 

16.12.2019 

Төлөө күнү 

16.12.2026