Жүгүртүү мөөнөтү 7-жыл болгон МКОлордун 2019-жылдын 16-декабрында кошумча жайгаштыруунун жыйынтыгы боюнча алардын көлөмү 397,34 млн. сомду түзгөн.