2019-жылдын 17-декабрында жүгүртүү мөөнөтү 7, 14 жана 28 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

Эмиссиянын 

№ 

Эмиссиянын  

көлөмү 

(миң. сом) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө 

 мөөнөтү 

BD001191225 

3 800 000,0 

18.12.2019 

25.12.2019 

BD002200101 

600 000,0 

18.12.2019 

01.01.2020 

BD004200115 

1 000 000,0 

18.12.2019 

15.01.2020